UNICEF Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri, 20 Kasım

Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinde bulunan maddeler.


Çocuklar hukukun öncelikli ve en baş mevzusudur. Evlatların hususi olarak korunması hukuksal alanda anayasanın buyruğudur. Zira çocuklar bedensel, zihinsel yönden en kuvvetsiz, en bağımlı kesimdir.
Dünya üstünde birçok çocuk ya cenk ortasında ya da açlık sınırında yaşamını
sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafınca kabul edilmiştir.

Türkiye’nin de 1990 senesinde imzaladığı bu sözleşme toplam 54 maddeden oluşmaktadır.

Taraf ülkeler bu sözleşmeyi hazırlarken çocuğun benliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul etmişlerdir. Ek olarak çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve bilhassa sulh, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini savunmuşlardır.

Çocuk Hakları Niçin Önemlidir?

Ilk olarak çocuk bir insandır ve insan olarak o da sevgiye ve minik olduğundan daha çok şefkate ihtiyacı vardır. Çocuk toplumun bir parçası ve gelecekteki toplumun güvencesidir. Bu bakımdan çocuk haklarının özgürlük içinde ve dengeli bir halde korunması hem çocuğun hem de toplumun yararınadır. Toplumlar çağdaşlaşmak istiyorlarsa evlatların gelişimine ehemmiyet vermek zorundadırlar.

Şahıs iyi mi bir çocukluk geçirirse ileride de öyleki bir kişi olur. Sadece, özgürlük içinde yetişen çocuk, ileride bunu yeni kuşaklara yayar. Çocuk haklarını kökleştirmek bir toplumun geleceği için meydana getirilen en mühim yatırımdır.

“Eğer bir toplumda çocuklar ihmal ediliyorsa o toplum geri kalmış bir kültürdür. Ancak çocukların gelişimine önem veriliyorsa o toplumun kültürü gelişmiş bir kültürdür.”

John Dewey

Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme yardımıyla artık evlatların hakları yasalarca da tanınıyor. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 senesinde imzalamıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da toplumsal kökenlerine bakılmaksızın tüm evlatların haklarını tanımlamaktadır.

Sözleşme bu tarz şeyleri kapsamaktadır: yaşama hakkı; eksiksiz şekilde gelişme hakkı; zararı olan etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve toplumsal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çağdaş, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş şekilde tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler şunlardır: fark gözetmeme; çocuğun yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılımdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır. Sözleşmede ele alınan başlıca mevzular şunlardır:

Çocuk Haklarından Bazıları;

Ana–babanın görevi ve sorumluluğu; bunun dikkatsizlik edilmiş olduğu durumlarda ise devletin görevi ve sorumluluğu;
Bir isme ve vatandaşlığa haiz olma ve bunu koruma hakkı;
Yaşama ve gelişme hakkı;
Sıhhat hizmetlerine erişim hakkı;
Eğitime erişim hakkı;
İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana haiz olma hakkı;
İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
Ekonomik sömürüden korunma hakkı;
İfade özgürlüğü hakkı;
Fikir özgürlüğü hakkı;
Dernek kurma özgürlükleri hakkı;
Evlatların kendileriyle ilgili mevzularda görüşlerini dile getirme hakkı;
Hususi gereksinimleri olan evlatların hakları:
Özürlü evlatların hakları.


Tepkinizi öğrenebilir miyiz?

Sevimli Sevimli
1
Sevimli
Üzüldüm Üzüldüm
0
Üzüldüm
Zekice Zekice
0
Zekice
Süper! Süper!
2
Süper!
Oyhşş Oyhşş
0
Oyhşş
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
0
Aman Tanrım!
Hıh Hıh
1
Hıh
Şaşırdım Şaşırdım
0
Şaşırdım

Yorum 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

UNICEF Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri, 20 Kasım