Yıldırım Bayezid


Genel Bilgiler

1369 senesinde Edirne’de dünyaya gelen Yıldırım Bayezid(I.Bayezid), Osmanlı Devleti’nin 4. Padişahıdır. Babası I. Murat, anası Rum asıllı Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Bayezid’a yapmış olduğu savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona ‘Yıldırım’ ünvanı verilmişti.

Yıldırım Bayezid’ten sonrasında padişah olan oğlu Mehmet Çelebi , Devlet Hatun isminde eşinden dünyaya geldi. Devlet Hatun 1411 senesinde vefat etmiş olduğu için oğlu Mehmet Çelebi’nin padişahlık periyodunu göremedi.
Yıldırım Bayezid’in öteki eşleri ise; Devlet Şah Hatun, Dulkadiroğlu Süleyman Şah’ın kızı Sultan Hatun, Sırp Kralı Lazar’ın kızı Marya Olivera Hatun,Aydınoğlu İsa Bey’in kızı Hafsa Hatun, Maria Hatun, ve Angelina Hatun’dur.

Yıldırım Bayezid’in 8 adam ve 1 kız olmak suretiyle 9 tane evladı vardı. Adam evlatlarının adları Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi,Ertuğrul Çelebi,Kasım Çelebi, Şehzade Musa,İsa Çelebi ve kendisi 5. Osmanlı padişahı olacak olan Mehmet Çelebi’ydi. Kız çocuğunun adı ise Fatma Sultan ‘du.

Yıldırım Bayezid babası Murat Hüdavendigar’ın I. Kosova harbinde şehit edilmesinden sonrasında 1389 senesinde tahta çıktı ve 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmış oldu. Yıldırım Bayezid’ten sonrasında tahta oğlu Mehmet Çelebi (I.Mehmet) geçti.

 

Padişahlık Öncesi

I.Bayezid minik yaşından itibaren devrin mühim isimlerinden islami, askeri ve yönetimsel yönetim dersleri aldı. Osmanlı padişahlığına getirilmeden önceki dönemlerde Kütahya’da valilik yapmış oldu. 1381 senesinde  babası I.Murat tarafınca Germiyanoğulları beyi Süleyman Şah’ın kızı Sultan Hatun ile evlendirildi. Bu evlilik ile ‘gelin çeyizi’ olarak Germiyanoğullarının topraklarının neredeyse tamamı alındı.

I.Kosova harbinde ordunun sağ kanadının komutanlığını yapmış oldu ve Haçlılara karşı Osmanlı Devleti’nin zafer kazanmasına büyük katkıda bulunmuş oldu. Cenk sonunda babası I.Murat’ın bir Sırp tarafınca öldürülmesi üstüne 1389 senesinde tahta geçti.

 

Padişahlık Süreci

I. Bayezid en önce Sırbistan ile işleri yoluna koymak için çaba harcadı.Sırplarla yeni bir antak kalma yapılmış oldu, Sırplar senelik vergiye bağlandı ve Sırp Kralı Lazar’ın kızı Mara Despina ile evliliğe ilk adımını attı.

Sırbistan ile olan ilişkileri düzenlenmiş olduğu sırada, 1389 senesinde Türkmen beyliklerinden büyük bir tepki geldi. Germiyanoğulları, Aydınoğulları,  Menteşeli, Hamidoğulları, Saruhanoğulları beylikleri Osmanlı’ya karşı eyleme geçti. Bu beyliklerin amaçları giderek büyüyen ve büyük zaferler elde eden Osmanlı Devleti’nin enerjisini azaltmak ve kaybettikleri topraklarını geri almaktı. I.Bayezid kendine karşı birleşen bu beylikleri ortadan kaldırdı.Ek olarak Karamanoğulları ve Kadı Burhaneddin Beyliğine son verdi. Bu sayede Anadolu’da ilk kez Türk siyasal birliği sağlandı.

1391  senesinde İstanbul kuşatmalarını daha etkili hale getirebilmek için Anadolu Hisarı öteki adıyla Güzelcehisar’ı yaptırdı. İstanbul, karadan ve denizden kuşatıldı. Yedi aylık bir kuşatma süresinden sonrasında Bizanslılar’dan bazı imtiyazlar elde edildi.  İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulması, bir cami yapılması ve senelik verginin artırılması şartıyla antak kalma yapılmış oldu. 1396 senesinde I.Bayezid şehri tekrardan kuşattı fakat bir netice alamadı.

Nigbolu Savaşı (1396):

1396 senesinde Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u kuşatması sebebiyle Haçlı seferi düzenlendi. Bu harp  Osmanlı Devleti ile İsviçre,Fransa, İngiltere, Avusturya, İtalya,  Lehistan, İskoçya, ve Macaristan ile yapılmış oldu. Osmanlı Devleti Niğbolu Cenginde(1396) Haçlıları yenik etti.

Niğbolu Savaşının sonucu :

  •   Bulgaristan Osmanlılara bağlandı. (Bulgar krallığı tamamen ortadan kaldırıldı.)
  •   Eflak ve   Bosna Osmanlı himayesine girdi.
  •   Osmanlı Devletinin askeri üstünlüğü kanıtlandı.
  •   Abbasi halifesi Yıldırıma Bayezid’e Sultan-ı ilkim-i Rum (Rum diyarının sultanı) ünvanını verdi.
  •  Selanik Osmanlı topraklarına katıldı.

Ankara Savaşı (1402):

Bizans İmparatoru Avrupa ülkelerini yeni bir Haçlı seferi için örgütlediğini öğrenen Yıldırım Bayezid İstanbul’u 4. kez tekrardan kuşattı fakat Timur’un Anadolu’ya saldırması üstüne kuşatma durduruldu. Bu hücum ile Ankara savaşı başladı. 1402 senesinde Ankara Çukurovasında meydana getirilen harpte Osmanlı Devleti Timur’un ordusuna yenildi.

Ankara Savaşının Sonucu:

  •   Anadolu’da ki Türk Beylikleri tekrardan kuruldu ve Anadolu Türk birliği bozuldu.
  •   İstanbul’un alınması gecikti ve Bizans’ın ömrü uzadı.
  •   Bu zamanda Yıldırım Bayezid’in oğulları içinde taht kavgaları başladı ve Osmanlı Devleti 1402 ve 1413 yılları aralığında devam eden Fetret Devrine girdi.

1403 senesinde Yıldırım Bayezid yaşamını yitirdi .Yıldırım Bayezid’in oğulları içinde devam eden taht kavgalarının sonunda tahta oğlu Mehmet Çelebi geçti.

Yıldırım Bayezid’in oldukca mütevazi bir kişiliği vardı. Devlet’in malını asla israf etmezdi.  Emin ve iradeli bir yapısı vardı. Babasından devraldığı devleti için her türlü çabayı sarfeden çalışkan, azimli bir Osmanlı padişahıydı.Fazlaca iyi kılıç ve at kullanırdı. Bir kulağına küpe takardı.

Tepkinizi öğrenebilir miyiz?

Sevimli Sevimli
24
Sevimli
Üzüldüm Üzüldüm
41
Üzüldüm
Zekice Zekice
55
Zekice
Süper! Süper!
84
Süper!
Oyhşş Oyhşş
40
Oyhşş
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
43
Aman Tanrım!
Hıh Hıh
42
Hıh
Şaşırdım Şaşırdım
39
Şaşırdım

Yorum 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yıldırım Bayezid